KANCELARIA PRAWNO - FINANSOWA ODZYSKUJEMY PIENIĄDZE

Koszty keredytów

Podaj nam swój telefon oddzwonimy

Odzyskiwanie prowizji

Odzyskiwanie kosztów kredytu

Wobec zróżnicowanej interpretacji ustawy o kredycie konsumenckim przez Banki oraz instytucje nadzorujące działalność Banków w kontekście możliwości proporcjonalnej partycypacji we wszystkich kosztach kredytów mających wpływ na jego całkowity koszt przy jego wcześniejszej spłacie – nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu dla swoich Klientów negocjacji z Bankami w procesie reklamacyjnym oraz polubownym, a także prowadzeniu spraw mających na celu dochodzenie spornych należności w procesie sądowym, wnosząc o ich proporcjonalny zwrot.

Odzyskaj nienależne koszty!

Wobec zróżnicowanej interpretacji ustawy o kredycie konsumenckim przez Banki oraz instytucje nadzorujące działalność Banków w kontekście możliwości proporcjonalnej partycypacji we wszystkich kosztach kredytów mających wpływ na jego całkowity koszt przy jego wcześniejszej spłacie – nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu dla swoich Klientów negocjacji z Bankami w procesie reklamacyjnym oraz polubownym, a także prowadzeniu spraw mających na celu dochodzenie spornych należności w procesie sądowym, wnosząc o ich proporcjonalny zwrot.

Podaj nam swój telefon oddzwonimy

Jak działamy

W takich sprawach na podstawie pełnomocnictwa od naszych Klientów uzyskujemy z Banków konieczne szczegóły związane z umowami kredytowymi, a następnie w imieniu naszych Klientów reklamujemy i dochodzimy od Banków zwrotu nienależnych kosztów. W momencie braku porozumienia wyczerpując drogę reklamacyjną staramy się polubownie, za wsparciem instytucji nadzorujących działalność Banków, wezwać Bank do zwrotu należności. Ostateczną formą jest pozew Banku do Sądu Powszechnego, który realizowany jest dla naszych Klientów przez Kancelarie Adwokackie oraz Kancelarie Radców Prawnych, z którymi współpracujemy.

Ile możesz zyskać?

Odzyskanie kosztów kredytu przez naszych Klientów to często bardzo duże pieniądze. Pamiętajmy, że jest to o tyle istotne, gdyż proponowane przez pracowników Banków tzw. konsolidacje, czy też „dobranie gotówki” do istniejącego kredytu w istocie są całkowicie nowym kredytem od którego całkowitej wysokości pobierana jest nowa prowizja bankowa za ich udzielenie. Spłacane zaś zobowiązania, za które w momencie ich uzyskiwania pobierana była osobna prowizja nie są przez banki w ogóle rozliczane zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to nic innego jak to, że płacimy je podwójnie! Banki próbują tłumaczyć, iż pobrana prowizja nie zależy od czasu na jaki udzielony został kredyt i że jest to jednorazowa opłata. Nic bardziej mylnego. Prowizja za udzielenie kredytu po pierwsze w wielu bankach zależy wprost od okresu kredytowania, po drugie nienazwana i nieadekwatna do ryzyka niespłacenia zobowiązania przez Klienta – nie może być traktowana jako opłata jednorazowa. Za taką można uznać np opłatę przygotowawczą za przygotowanie wniosku i umowy kredytowej, a jej wysokość musi odpowiadać nakładom pracy jakie potrzebne były do ich przygotowania.

Chcemy odzyskiwać pieniądze dla naszych Klientów i ukrócić podobne praktyki bankowe!

Jeśli miałeś/aś jakikolwiek kredyt, który w jakikolwiek sposób spłaciłeś przed okresem umownym (czy to gotówkowo, czy też konsolidując go innym kredytem – przysłowiowe „dobranie gotówki” do istniejącego już kredytu) – koniecznie zgłoś się do nas!

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz do nas!