KANCELARIA PRAWNO - FINANSOWA ODZYSKUJEMY PIENIĄDZE

Odszkodowania

Podaj nam swój telefon oddzwonimy

Jakich odszkodowań dochodzimy?

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania dla osób, które uczestniczyły w wypadku, a które nie zostały uznane wyłącznie
winnymi spowodowania wypadku. Jeżeli stan faktyczny, co do sprawstwa wypadku nie jest jasny, możemy pomóc w postępowaniu karnym.

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Dochodzimy odszkodowania z ZUS oraz uzupełniającego odszkodowania od pracodawcy lub zakładu ubezpieczeń, jeżeli pracodawca miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Odszkodowania za wypadki rolnictwie

Dochodzone z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Są to np. upadki na terenie gospodarstwa, okaleczenia podczas prac rolnych.

Odszkodowania za potknięcie/poślizgniecie

Świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym lub utrzymania terenu w okresie zimowym.

Odszkodowania dochodzimy z OC sprawcy wypadku lub bezpośrednio od sprawcy

Proces likwidacji

Zgłaszamy roszczenie i przeprowadzamy klienta przez proces likwidacji szkody prowadzony przez zakład ubezpieczeń – czyli proces, w toku którego zbierane są dokumenty, jak również weryfikowane fakty, konieczne do ustalenia przez zakład odpowiedzialności. Postępowanie to kończy się wydaniem decyzji, którą badamy pod względem merytorycznym. Sprawdzamy, czy uwzględnia całość roszczeń i czy przyznana kwota jest odpowiednia. Jeżeli nie, to prowadzimy proces reklamacyjny przed zakładem, podejmujemy negocjacje co do ugody. Po zakończeniu tego procesu, jeżeli uznamy, że odszkodowanie jest zbyt niskie, informujemy klienta, czy są podstawy do kierowania sprawy na drogę sądową. Szczegółowo wyjaśniamy, jak będzie przebiegał proces sądowy, aby klient wiedział co go czeka i czuł się bezpiecznie.
W toku całego procesu klient pozostaje pod opieką doświadczonego radcy prawnego, z który może w każdym momencie się skontaktować i uzyskać informacje o stanie postępowania i podejmowanych czynnościach.

Jakich roszczeń możemy dochodzić?

W przypadku uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia – zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, utraconych zarobków, kosztów leczenia, kosztów dojazdów, rent. W przypadku śmierci osoby najbliżej w wypadku – zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

W jakich terminach możemy dochodzić roszczeń?

Zasadą są 3 lata od wypadku, ale jeżeli czyn sprawcy stanowił przestępstwo przedawnienie wynosi 20 lat (ma to miejsce w szczególność w przypadku wypadków komunikacyjnych. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej oceny przez prawnika.

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz do nas!