Konsultacje i sporządzanie pism

Mając wieloletnie doświadczenie w pracy w Bankach nasz zespół specjalistów dokonuje kompleksowego audytu finansów osobistych naszych Klientów. Każdy przypadek jest inny, a wskazanie rozwiązania spełniającego oczekiwania Klienta jest dla nas zawsze największym wyzwaniem. Pomagamy w jasnym wyliczeniu obecnych zobowiązań, wskazujemy najbardziej korzystną alternatywę, rozmawiamy z Klientem i pomagamy podjąć najlepszą decyzję.

Przejmujemy od naszych Klientów sprawy związane z ich finansami i produktami bankowymi korespondując w ich imieniu z Bankami, reklamując usługi, wnioskując o polubowne rozwiązywanie sporu i dochodzać zwrotu nienależnie pobranych kosztów.