Odzyskaj swoje pieniądze!

Ubezpieczenia oferowane przez Banki i niejako „doklejane” do kredytów konsumpcyjnych nie są konkurencyjne cenowo wobec innych dostępnych na rynku. W dobie niskich stóp procentowych Banki szukają sposobu na zwiększenie zyskowności swoich kredytów – dlatego proponują swoim Klientom ubezpieczenia, często wprowadzając ich w błąd i twierdząc, iż są one obligatoryjne i stanowią prawne zabezpieczenie kredytu. Niestety nie jest to zgodne z prawdą, a Klient chcący w istocie zabezpieczenia kredytu na wypadek swojej śmierci bądź nieszczęśliwego wypadku jest w stanie otrzymać znacznie tańsze i dopasowane do jego potrzeb ubezpieczenie.

Niejednokrotnie ubezpieczenia proponowane przez Banki nie zabezpieczają Klienta przez cały okres kredytowania, a jedynie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pierwsze 12 – 36 miesięcy. Później Klient zabezpieczony już nie jest. Często także ubezpieczenie kredytu (mimo meritum jakim wydawałaby się być jego spłata przy wystąpieniu danego zdarzenia ubezpieczeniowego) nie odpowiada kwocie kredytu, a w rzeczywistości suma ubezpieczeniowa jest znacznie niższa. Efektem tego jest to, że w przypadku np. śmierci, niezdolności do pracy lub inwalidztwa – ubezpieczyciel wypłaci znacznie niższą kwotę niż kwota kredyty pozostała do spłaty, czego następstwem jest dalsza konieczność spłacania zobowiązania i nikogo nie interesuje skąd Klient ma wziąć na to pieniądze…

Mimo obowiązującej Banki Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która to wskazuje iż Bank powinien prowadzić rzetelną politykę informacyjną oraz zapewnić dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb Klienta, a także przedstawić klientowi informacje o oferowanych przez siebie produktach ubezpieczeniowych towarzyszących oferowanemu produktowi bankowemu w celu umożliwienia klientowi wyboru produktu ubezpieczeniowego, Banki i tak sprzedają swoje, zyskowne dla siebie ubezpieczenia. Nie zapominajmy, że zgodnie z powołaną wyżej Rekomendacją KNF, Bank powinien zapewnić swobodę wyboru przez klienta zakładu ubezpieczeń, z którego usług klient zamierza skorzystać oraz nie może narzucać wymogu przystąpienia przez klienta do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający.

Zgłoś się do nas ze swoją sprawą. Podejmiemy się bezpłatnie analizy Twojej umowy i warunków ubezpieczenia proponując z pewnością bardziej konkurencyjne rozwiązanie!

Masz pytania? Napisz do nas!

Telefon (wymagane)

Dodaj plik pdf/txt

Dodaj zdjęcie

„Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu odpowiedź na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego, przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego przez Grupa MITO Michał Tobiczyk. Szczegóły związane z obowiązkiem informacyjnym znajdą Państwo na naszej witrynie internetowej w zakładce polityka prywatności - RODO.”

TAK

Ile to jest - podaj wynik?